top of page

#re_posicions

2016 - 
Projecte d'intervenció artística en el medi rural, altrament dit landart.

Com si fos una introducció...
Vaig néixer i em vaig criar en un poble pagès, en una família que es guanyava la vida treballant la terra, una feina de la que me’n vaig allunyar, però que no he oblidat mai.
Amb la mort del meu pare, alguns camps -els que donaven més feina i menys rendiment- van caure en l’oblit. Entre ells un petit bancal que ell mateix havia plantat d’ametllers fa uns cinquanta anys. Els ametllers si no es cuiden es van assecant, es moren algunes branques i a poc a poc tot l’arbre. Veure com es perd allò en que has treballat i has estimat, dol molt.
Davant d’aquesta realitat em vaig fer dos propòsits: fer de pagès en les branques vives i d’escultor en les mortes.
Fer de pagès és relativament fàcil: una poda dràstica i esperar que l’arbre reaccioni i es rejoveneixi.
Fer d’escultor és una mica més complicat...
Vaig optar per desenvolupar la idea de tornar a la branca les funcions que podia haver fet quan era viva. Unes funcions simbòliques o metafòriques, és clar.
Així neix el projecte #re_posicions, un joc de paraules que inclou reposar, o sigui tornar a posar, però també posicionar-se. Amb una idea general, però clara i un espai de treball acotat: 41 arbres a 42º 12’ 52’’ N 0º 55’ 57’’ E han anat sorgint els projectes per anar intervenint alguns arbres, no pas tots.

Estat inicial

Ombrall

Les braques plenes de fulles són aixopluc i protecció del sol.

Un ombrall, malgrat estigui fet de fusta i tela amb protecció UV, no serà mai el mateix, però inerpel·la la funció.

Protoaumetlles

És una obvietat que la primera i principal funció de les branques d’un ametller és fer ametlles. Que al meu poble sempre n’hem dit aumetlles.
Lluny de voler copiar la natura, opto per proto- la forma prefixada del mot gr. prôtos, ‘primer’, ‘principal’, ‘anterior’

bottom of page