top of page

FAOH!

2005-2009

Culleres per la fam

La instal·lació consta de 12 culleres de plata i alpaca manipulades.

culleres Bellvitge 3.JPG

Domund

La instal·lació consta de 20 a 25 caps de plom i una sopera de pisa buida damunt una peanya.

Domund 1.JPG

Eines pel desenvolupament

Dues eines habituals amb els mànegs manipulats amb agulles de gramòfon.

eines 1.JPG

FAOH! una contracció entre FAO (Food and Agriculture Organization) + OH! (exclamació que expressa diferents emocions segons el to i la manera d'ésser proferida, com la sorpresa, l'admiració, la pena, una alegria, una desaprovació, una decepció, etc.).

El projecte neix l’any 2005, quan incorporo a la meva obra una preocupació -que venia de més lluny- pel desequilibri mundial, la producció de bens, la distribució dels aliments, l’aigua... així com per l’actitud i la intervenció demagògica del primer món i dels seus organismes internacionals.

El nostre pa

Al meu poble es fa una aplec per Sant Pere Màtir i es reparteixen uns pans beneïts.

El nostre pa

G 8

El set països més rics o industrialitzats del món més Rússia.

G8 2.JPG
bottom of page